Netopýři na Zvíkově

Netopýři zimující ve sklepích hradu Zvíkov

Kromě přirozených zimních úkrytů (např. jeskyně, dutiny ve stromech, skalní štěrbiny) využívají netopýři k zimování i lidských staveb. K typickým zimním úkrytům patří rozsáhlá sklepení historických staveb, především hradů. V České republice má monitoring zimovišť netopýrů více než padesátiletou tradici a v současnosti je jich víceméně pravidelně každoročně monitorováno zhruba 900 a hlavním koordinátorem je Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON). Sčítání probíhá vždy na přelomu ledna a února a netopýři jsou při něm určováni pouze vizuálně, bez jakéhokoliv vyrušování.

Sklepy hradu Zvíkov jsou pravidelně kontrolovány od zimy 2003/2004. Celkem zde bylo zjištěno 8 druhů netopýrů. Pravidelně zde zimují především netopýr velký, n. vodní, n. ušatý, n. dlouhouchý, n. černý a n. hvízdavý. Jejich početnosti kolísají především v závislosti na průběhu teplot během zimy, zároveň jsou však dobrým ukazatelem změn velikosti populací jednotlivých druhů v dlouhodobém časovém měřítku. Výsledky jednotlivých sčítání jsou uvedeny v přiložené tabulce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zima

N. velký

N. vodní

N. řasnatý

N. ušatý

N. dlouhouchý

N. černý

N. večerní

N. hvízdavý

2003/2004

7

2

2

1

12

2004/2005

7

1

1

5

4

1

5

24

2005/2006

10

5

3

2

8

18

46

2006/2007

4

1

1

4

2

23

35

2007/2008

16

8

1

1

4

4

27

61

2008/2009

5

2

1

2

2

11

23

2009/2010

5

4

4

3

4

13

33

2010/2011

5

6

4

1

8

26

50

2011/2012

12

2

1

4

5

1

23

48

Česká společnost pro ochranu netopýrů (odborná organizace, která se dlouhodobě věnuje výzkumu a ochraně netopýrů a jejich biotopů na území ČR) je autorem projektu „Na půdě, tam to žije! – aneb poznejte tajemný svět netopýrů“. Cílem projektu je zlepšit ochranu netopýrů žijících v blízkosti člověka, zejména druhů vázaných na úkryty na půdách budov. Do projektu byl zapojen i hrad Zvíkov.