10 TABULÍ

výstava starých fotografií Zvíkova

Kdo pozorněji prochází Zvíkovem, může na různých místech najít deset obrazových tabulí, které ukazují starší, v některých případech zmizelou, podobu dané lokality. plánek

1. Hrad Zvíkov od řeky Otavy
(pohlednice posláná r. 1940)
2. Údolí Vltavy s přívozem, za ním soutok řek
(pohlednice vydaná r. 1946)
3. Věž hláska se vstupním schodištěm
(pohlednice poslaná r. 1914)
4. Průčelí královského paláce s Novou branou (nedatováno)
5. Údolí Otavy s přívozem a hostincem (nedatováno)
6. Zástavba velkého dvora - tzv. katovna u Červené věže
(pohlednice vydaná r. 1920)
7. Západní strana hradu od otavského jezu
(pohlednice poslaná r. 1939)
8. Jihovýchodní strana nádvoří
(fotografie s datem 1911)
9. Pohled do arkádové chodby nádvoří v 1. patře (nedatováno)
10. Jídelna v patře expozice ve 20. letech 20. století (nedatováno)