Obrazy vody: Jihočeské přehrady a jejich otisk v krajině a společnosti

Od 3.8.2023 bude před palácem hradu Zvíkov vystavena putovní exteriérová výstava o minulosti přehradních nádrží Lipno a Orlík, kterou připravili historici Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR.

Výstavba přehrad je jedním z nejvýraznějších zásahů, jimiž člověk již více než století proměňuje krajinu kolem sebe. Velká vodní díla byla v době svého vzniku vnímána jako prostředky modernizace a pokroku, současně však přispívala k zániku řady jiných, kulturních i přírodních hodnot. Jejich historie není jen historií technického a hospodářského rozvoje, odráží rovněž proměny vztahu moderní společnosti k využívání přírodních zdrojů a k obývané krajině.

Výstava Obrazy vody odkrývá tento ambivalentní charakter technických zásahů do krajiny na příkladech dvou nejvýznamnějších jihočeských přehradních nádrží – Lipna (1951–1959) a Orlíku (1954–1961). Zdánlivě úzké regionální téma tak propojuje s obecnějšími a dodnes aktuálními otázkami vnímání  a využívání vodního živlu v průběhu druhé poloviny 20. století.

Výstava je rozdělena do deseti tematických panelů, které představí výběr z dobových fotografií, plakátů, pohlednic a reprodukcí výtvarných děl z archivních fondů řady nejen jihočeských institucí. Návštěvníci se seznámí s příběhy Lipna a Orlíku, nahlíženými pohledem dobové propagandy, techniky, památkové péče, ale také literatury nebo výtvarného umění.

K výstavě vychází též stejnojmenný doprovodný katalog. Termíny a místa konání

4. 6. – 2. 7. 2023, České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II
4. 7. – 2. 8. 2023, Horní Planá, náměstí
4. 8. – 4. 9. 2023, nádvoří hradu Zvíkov
6. 9. – 4. 10. 2023, Písek, Kulturní dům