Dějiny a teorie památkové péče (přípravná fáze)

Výzkum dějiny a teorie památkové péče je pociťován v NPÚ jako velmi aktuální. Cíl byl v roce 2012 zahájen jako přípravná fáze budoucího výzkumu. V roce 2014 byl cíl z důvodu nedostatečné personální kapacity instituce dočasně ukončen.

Cílem projektu bylo vypracování koncepce Biografického slovníku českých památkářů I (1800–1950) a Terminologického a výkladového slovníku památkové péče charakterizujícího význam a historii užití jednotlivých termínů v české odborné literatuře od 19. století do současnosti.

2014

Výzkumným cílem je zpracování pilotních hesel oborového slovníku českých památkářů (Biografický slovník českých památkářů) a pilotních hesel výkladového slovníku termínů užívaných v památkové péči (Terminologický slovník), včetně dílčích rešerší z teorie památkové péče.

2013

Hlavním cílem je analýza a koncepce dílčích úkolů z oblasti dějin a teorie památkové péče.

2012

Cílem je vypracování koncepce Biografického slovníku českých památkářů I (1800–1950) a Terminologického a výkladového slovníku památkové péče, charakterizujícího význam a historii užití jednotlivých termínů v české odborné literatuře od 19. století do současnosti.

Výsledky

J – Článek v odborném periodiku

ŠTULC, Josef 2014: Padesát let Benátské charty, Zprávy památkové péče 74, 3, 171–174. ISSN 1210-5538.