Do roku 1357 královský hrad, který pak měnil majitele. V roce 1514 koupil orlické panství Kryštof ze Švamberka, jemuž patřil i Zvíkov.

Město založené Přemyslem Otakarem II. Na stavbě píseckého hradu a kostela se podílela zvíkovská stavební huť.

Milevský premonstrátský klášter je nejstarší v jižních Čechách.