Moderní architektura 20. století

Výzkumný cíl je zaměřen na průzkum, dokumentaci a hodnocením moderní architektury – zdokonalení poznávání architektury a urbanismu 20. století ve vztahu k památkové péči a prezentace architektury 20. století.

Výzkumný cíl vznikl v roce 2016 rozdělením výzkumného cíle Industriální dědictví a moderní architektura 20. století do dvou samostatných výzkumných cílů: Moderní architektura 20. století a Industriální dědictví. Důvodem byly praktické potřeby řešení.

V rámci tématu Architektura 20. století jsou zkoumána regionální specifika, prováděn průzkum, dokumentace, hodnocení, základní průzkum památkového potenciálu architektury 20. století v regionech Praha, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Jihomoravský kraj a kraj Vysočina s akcentem na specifika typologická, autorská a stylová. Téma Urbanistické celky 2. poloviny 20. století je zaměřeno na průzkum, dokumentaci, hodnocení sídlištní architektury 2. poloviny 20. století v Jihočeském kraji.

Výsledky

J – Článek v odborném periodiku

CENKOVÁ, Pavla 2016: Karel Láník (1886–1956), zapomenutý brněnský architekt, Zprávy památkové péče 76, 5, 113–121. ISSN 1210-5538.

HOUŠKOVÁ, Kateřina – CHRÁNILOVÁ, Anna – KRACÍK, Matyáš 2016: Unicoop, Centrotex, Omnipol – budovy podniků zahraničního obchodu v Praze, Zprávy památkové péče 76, příloha, 1–11. ISSN 1210-5538.

ŠTERNOVÁ, Petra 2015: Architekt Vladimír Krýš – stavitel sborů Církve československé husitské v Semilech a Turnově, Zprávy památkové péče 75, 2, 125–134. ISSN 1210-5538.

ŠTERNOVÁ, Petra 2016: Architekturou k uzdravení, meziválečná sanatoria a ozdravovny v Libereckém kraji, Fontes Nissae-Prameny Nisy 17, 2, 2–35. ISSN 1213-5097.

ZEMAN, Jaroslav 2016: „Ein Volk ein Reich, eine Architektur.“ Nacistická architektura na Liberecku a Jablonecku Fontes Nissae-Prameny Nisy 17, 2, 36–57. ISSN 1213-5097.

ZLÁMALOVÁ, Aneta 2016: Studie vývoje architektury v Litovli, Šterberku a Uničově v letech 1900-1970, Vlastivědný věstník moravský 68, 4, 337–351. ISSN 0323-2581.