Informace pro návštěvníky

Přístupnost

MOŽNOSTI BEZBARIÉROVÉHO POHYBU

Pro návštěvu vozíčkáře je potřeba asistence.

PŘÍSTUP:
Za obcí Zvíkovské Podhradí je parkoviště sloužící návštěvníkům hradu s vyhrazeným stáním pro invalidy. Parkoviště je placené, neprovozuje správa hradu.
Z parkoviště vede asi 400 m dlouhá asfaltová cesta. Ve směru k hradu klesá.
Pod parkovištěm je zákaz vjezdu. Před hradem je na cestě umístěna sklopná zábrana, nad ní je možné odstavit 1 osobní automobil (s označením invalida) tak, aby nebránilo průjezdu jiným vozidlům.
AREÁL:
Cesta pokračuje přes celý areál hradu.
V první části je povrch uježděný jemný štěrk. Od Písecké brány vede cesta po rovině na nádvoří před Královským palácem, z tohoto nádvoří klesá skrz Novou a Železnou bránu až k přístavišti pod hradem. Část od Nové brány k přístavišti je zrekonstruovaná. Klesání je ale kolem 15%.   
V areálu je relativně dostupná zahrada za kaplí, prostranství pod terasami, kde se pořádají různá představení, a parkán.  
Kvůli schodům nebo vyčnívajícím kořenům a kamenům jsou nedostupné čtyři vyhlídky, ale pohled na řeky se nabízí i z jiných míst - most před vstupem do hradu, vyhlídka za prodejnou suvenýrů.
PALÁC:
Prohlídky jsou samostatné bez průvodce.
Před vstupem do paláce kovová rohožka v podobě rampy.
Pokladna se nachází vpravo za průjezdem s hladkou kamennou dlažbou.
Na nádvoří je  hrubá kamenná dlažba, v arkádovém ochozu hladká, oproti nádvoří o 1 stupeň zvýšená. Odtud jsou přístupné přízemní místnosti (expozice archeologických nálezů, galerie pro sezónní výstavy a obřadní síň) přes zvýšené kamenné prahy, mezi místnostmi je někde rozdíl 1 stupeň.   
Dále jsou zde průhledy do sklepů, část sklepů je přístupná po dřevěném schodišti. První patro je přístupné po jednoramenném kamenném schodišti. Arkádový ochoz v patře má cihelnou podlahu. Z něho jsou přes zvýšený práh přístupné terasy s hladkou kamennou dlažbou (u býv. Královské síně je navíc jeden schod).     
Z interiérů je přístupná Služební síň, Jídelna, Rytířský sál a Přípravna. Mezi místnostmi jsou nízké kamenné prahy, na podlaze je keramická dlažba. Za Přípravnou je ještě o jeden schod níž Taneční síň. Z Taneční síně vede dřevěné schodiště do patra Hlízové věže (jedno jeho rameno navíc zúžuje východ zpět na arkády). Z patra věže stoupají strmé kamenné schody v síle zdi a pak novodobé betonové až na její vrchol - vyhlídku.
V závěru prohlídkové trasy je z arkádového ochozu přístupná kaple - přes jeden stupeň do předsíně a jeden z předsíně do kaple. Ke kapli ještě přiléhá sakristie, do níž se vchází přes kamenný práh a jeden schod.  
Do přízemí se návštěvník vrací po stejném schodišti.
SLUŽBY:
WC: Veřejné toalety jsou umístěné v parkánu proti Železné bráně. Nachází se zde i bezbariérov WC. Provozní doba je stejná jako u Královského paláce.
PRODEJ: Prodejna suvenýrů se nachází na nádvoří před palácem. Prodejní okénko je bezbariérově přístupné.
OBČERSTVENÍ: V letních měsících je v provozu rychlé občerstvení. Prodejní okénko je přístupné průchodem v kamenné zdi.
DIVADLO: V letních měsících se na Zvíkově pořádají divadelní a šermířská vystoupení. Nejčastěji na travnatém prostranství pod terasami paláce přístupném z hlavní cesty. Některá představení se konají na nádvoří paláce.
LODNÍ DOPRAVA: Přístaviště se nachází hned pod hradem. Na parník se vstupuje z mola pod schodištěm. Více k lodní dopravě na www.