Nový přírůstek do výstavy Inspirace - Zvíkov

Součástí prohlídkové trasy je i expozice hrad Zvíkov v díle malířů, grafiků, samouků a dětí. V tomto roce se kolekci podařilo doplnit o nový obraz od píseckého výtvarníka Vojtěch Říhánka (1900 - 1985). Na neškoleného malíře jde o nesmírně zajímavou kresbu jak technickým provedením (uhel), tak kompozicí a nezvyklou perspektivou. Výběr pohledu je výjimečný a spojit věž Hlásku s Píseckou branou do výsledného dramatického celku je tak nevšední, ojedinělé a vzácné, až podléháme pocitu, že jediné úsilí malíře směřovalo k potlačení klišé zobrazování hradu od jihu s mostem, věží a branou.

Zároveň se v roce 2022 podařilo určit autory dvou "anonymních" grafických listů - jedná se o díla Jana Bulíře  Ludvíka Vacka z 2. poloviny 20. století.