Man

Výstavu v hradní galerii nazvanou Inspirace Zvíkov jsme pro rok 2023 mohli doplnit o nový vítaný objev – čtyři kresby píseckého malíře Vladimíra Mana. Ten žil v letech 1873 až 1959 a celý život se jako amatérský výtvarník pohyboval v Písku a jeho blízkém okolí. V Prácheňském muzeu tvoří konvolut jeho kreseb největší soubor věnovaný hradu. V galerii jsou čtyři uhlové kresby, všechny z roku 1947. V případě tradičního pohledu na vstup do hradu od jihu a podobně i námětu s hláskou a torzem pivovaru od severu a Dolní branou je možné vnímat pouze malířské úsilí po zvládnutí tématu, jiná situace ale vzniká u zobrazení Červené věže a katovny, to má i nespornou dokumentární hodnotu – stavení je ve stavu před rekonstrukcí v 80. letech 20. století, která z rozvalin vytvořila novostavbu. I přes naivizující rukopis neškoleného malíře nám kresba ukazuje věrně množství už neexistujících stavebních detailů.