Služby pro návštěvníky

Prodej obchodního zboží:

Během sezóny se nabízejí postupně 3 druhy této služby.

  • Duben až říjen - PRODEJ SUVENÝRŮ (pohlednice, brožury, knihy, magnety, mapy, cínové figurky, drobná keramika atd.) doplněný o drobné občerstvení.
    Otevírací doba je shodná s návštěvní dobou.
  • Květen až září - HRADNÍ BISTRO u tzv. Katovny v hospodářském dvoře (studené a teplé nápoje, nabídka pokrmů a pochutin).
    Červen až srpen - je přístupná prodejní GALERIE U KLÍČNÍKA, která se nachází v průchodu u Železné brány. Prodej drobnějších dárkových předmětů od českých řemeslníků a výtvarníků se zaměřením na region Prácheňska. V některých dnech je prodej doplněn o ukázku vybraných řemesel.

Toalety:

  • Veřejné WC v parkánu, nově vybudované r.2008, placené.
    Otevírací doba je shodná s návštěvní dobou.