Podzim na hradě

S koncem září končí hlavní část sezony, v říjnu je otevřeno pouze o víkendech a státním svátku 28.10.2022. Více času v pracovní dny využijeme na intenzivnější údržbové práce na prohlídkové trase, postupně se ruší letní květinová výzdoba a připravují se podzimní práce v parku, dotravňují se poničené zelené plochy, probíhá prořezávání stromů. 

Přejeme klidný podzim!