Milevsko

  • Vhodné pro vozíčkáře: Ne

Milevský premonstrátský klášter je nejstarším řádovým domem v jižních Čechách.

Východně od Zvíkova leží město Milevsko s velmi zajímavým areálem premonstrátského kláštera s bazilikou Navštívení Panny Marie, částečně románského původu je i hřbitovní kostel sv. Jiljí.

Autem se dostanete do Milevska asi za 20 minut.


Tipy na výlet

Do roku 1357 královský hrad, který pak měnil majitele. V roce 1514 koupil orlické panství Kryštof ze Švamberka, jemuž patřil i Zvíkov.

Město založené Přemyslem Otakarem II. Na stavbě píseckého hradu a kostela se podílela zvíkovská stavební huť.