Orlík

Do roku 1357 královský hrad, který pak měnil majitele. V roce 1514 koupil orlické panství Kryštof ze Švamberka, jemuž patřil i Zvíkov.

Cílem je zámek Orlík (www.zamekorlik.cz), který stojí na břehu Orlické přehrady severně od Zvíkova.

Stejně jako Zvíkov zdědili Schwarzenberkové hrad Orlík v roce 1719. Po rozdělení rodu na dvě větve (1790) přešly oba hrady do vlastnictví mladší (tzv. sekundogeniturní) větve, zastoupené maršálem Karlem I. Schwarzenbergem, sídlícím na Orlíku.

Autem dojedete na Orlík asi za 25 minut.
Jako jednu z možností přepravy lze využít i lodní dopravu (https://www.orlickalodni.cz/).


Tipy na výlet