Písek

  • Vhodné pro vozíčkáře: Ne

Město založené Přemyslem Otakarem II. Na stavbě píseckého hradu a kostela se podílela zvíkovská stavební huť.

Centrem oblasti je město Písek (www.pisek.eu) s nejstarším dochovaným mostem v České republice. V prostorách raně gotického královského hradu sídlí Prácheňské muzeum (www.prachenskemuzeum.cz). V sousedící nedávno zrekonstruované sladovně vznikl kulturní prostor s hlavním zaměřením na dětského návštěvníka (www.sladovna.cz).
Ze Zvíkova dojedete autem do Písku asi za 20 minut.


Tipy na výlet

Do roku 1357 královský hrad, který pak měnil majitele. V roce 1514 koupil orlické panství Kryštof ze Švamberka, jemuž patřil i Zvíkov.

Milevský premonstrátský klášter je nejstarším řádovým domem v jižních Čechách.